Menu strony
 

Lokalne Centrum Wolontariatu

Lokalne Centrum Wolontariatu w Pleszewie

Z myślą o wspieraniu niezależnych inicjatyw społecznych, propagowaniu i rozwijaniu obywatelskiego uczestnictwa w życiu lokalnych środowisk we wrześniu 2008 r. powstało w świetlicy Centrum Wolontariatu, które jest programem realizowanym przez Powiatową Świetlicę Środowiskową.

.

Centrum Wolontariatu prowadzi:
Biuro Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy - umożliwia łączenie ludzi, którzy chcą pomagać z tymi, którzy tej pomocy potrzebują

Promocję wolontariatu, która przeprowadzana jest w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Bezpłatne szkolenia i kursy rozszerzające wiedzę dla wolontariuszy oraz koordynatorów z instytucji oraz organizacji

Projekty wolontariackie angażujące młodzież

Poradnictwo w zakresie wolontariatu

Twórcami idei powstania CW byli pedagodzy szkolni szkół ponad gimnazjalnych Powiatu Pleszewskiego, którzy wspólnie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie powołali do życia Powiatowy Zespół Profilaktyczny.

 

Wsparciem i motorem działania dla nowo tworzącego się CW  był projekt, realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie „Strategia dla wolontariatu. Stworzenie mechanizmu wsparcia i rozwoju wolontariatu w Polsce” (czerwiec 2008-wrzesień 2009).

Drugim ważnym projektem, w którym udział wzięli przedstawiciele Lokalnego Centrum Wolontariatu w Pleszewie był projekt „Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą rozwoju wolontariatu w Polsce” realizowany w 2012r. przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie

 

CW podobnie jak placówki tego typu na świecie prowadzi działalność polegającą na promowaniu bezinteresownej pomocy innym, szkoleniu wolontariuszy i współpracujących z nimi organizacjami.
Misją Centrum Wolontariatu jest łączenie ludzi potrzebujących pomocy z tymi, którzy chcą pomagać oraz promowanie idei wolontariatu w środowisku lokalnym.

Centrum Wolontariatu w Pleszewie jest członkiem:
Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

Wielkopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu