Menu strony
 

Świetlica dla młodzieży

Powiatowa Świetlica Środowiskowa

Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej jest placówką pomocy społecznej, która podlega Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.
Lokalne Centrum Wolontariatu w Pleszewie jest programem realizowanym przez Świetlicę.

Finansowanie

Działalność Świetlicy finansowana jest przez:

Starostwo Powiatowe w Pleszewie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Miasto i Gminę Dobrzyca

Gminę Gołuchów

Miasto i Gminę Pleszew

Gminę Czermin

Gminę Gizałki

Miasto i Gminę Chocz

Idea

Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej działa od stycznia 2001 roku.

Celem działalności świetlicy jest zabezpieczenie czasu młodzieży z wiosek, z terenu powiatu pleszewskiego dojeżdżającej do szkół ponad gimnazjalnych.

Uczniowie maja zapewniony bezpłatny dostęp do komputerów, Internetu, gier planszowych i telewizora. Każdy może napić się ciepłej herbaty i odrobić lekcje.